Rozpis tréninků

DEN CVIČENÍ ČAS CVIČENÍ STUPEŇ POKROČILOSTI
Úterý 16:00 - 18:00 začátečníci
Úterý 18:00 - 20:00 pokročilí

Bližší informace na tel.: +420 776 711002, Ing. Ladislav Gapko, e-mail: lgapko@hotmail.com